Levend Licht


Wat is Levend Licht ?

Levend Licht is mijn benaming voor de Goddelijke Intelligentie die aanwezig is in alles wat leeft.

In de natuur is deze Intelligentie altijd werkzaam. De Aarde, de elementen, het plantenrijk, dierenrijk en mineralenrijk staan hier vanzelfsprekend mee in verbinding. Levend Licht zorgt voor een ontwikkeling die evenwichtig is. Tegelijk is het de Bron van het hele creatieve proces van het leven. Het ondersteunt alles wat leeft en staat ten dienste aan al het leven.

Dit Levende Licht wijst ons de weg door alle blokkades en ongezonde toestanden heen, naar heelheid en een dynamisch evenwicht. Als het door ons als mens heen kan werken, kunnen we bijdragen aan een positieve ontwikkeling van het leven op Aarde en zullen we handelen vanuit een besef van de onderlinge verbondenheid van al het leven. Om contact te houden met dit Levende Licht is een uitdaging en een noodzaak wanneer we onze manier van leven op Aarde op een hoger plan willen brengen.

༄༄༄

Wat staat de werking van Levend Licht in de weg?

Ons beperkte zelfbeeld staat de werking van dit Levende Licht in de weg. Het schept de illusie en ervaring van afgescheiden zijn. Het maakt dat we denken en handelen alsof we los staan van alles. Het verduistert ons besef van onze verbinding met alles wat leeft. Het verhindert ons om in contact te zijn met de wijsheid, kracht en liefde in ons hart. Het verduistert daarmee ook ons menselijke potentieel.

We zien onszelf door een bril die gekleurd is door ervaringen uit het verleden. Deze gekleurde bril bestaat uit zich steeds herhalende beperkende overtuigingen en gevoelens over onszelf en de wereld om ons heen. Deze gedachten en gevoelens én de gedragingen zijn gebaseerd op angst en houden zichzelf in stand. Ze beperken niet alleen onszelf maar ze bepalen ook hoe we met onze medemens en met de Aarde omgaan.

༄༄༄

Hoe ontstaan beperkende ego patronen?

Meestal zijn ervaringen in je vroege jeugd of zelfs in de baarmoeder de aanleiding voor het ontstaan van deze ego-patronen. Ze traden in werking om jou in pijnlijke, overweldigende en levensbedreigende situaties te helpen overleven. Ze dienden om je zelf op een of andere manier te bevrijden uit bepaalde ervaringen, zoals pijn, angst en hulpeloosheid. Je kunt ze zien als afweer mechanismen. Ook overtuigingen van onze ouders en voorouders dragen we onbewust met ons mee.

Omdat we vaak in onze jeugd met verschillende relaties en situaties te maken hebben die we op verschillende manieren als bedreigend kunnen ervaren, vormen zich ook meerdere afweer mechanismen. Ze vormen met elkaar een netwerk van afweer reacties die soms een wirwar aan impulsen geven. En alhoewel we ons er niet werkelijk gelukkig bij voelen is het niet zo eenvoudig ze te doorzien omdat we er zo vertrouwd mee zijn. We zijn ons er vaak niet of maar ten dele van bewust.

༄༄༄

Wat is Levend Lichtwerk?

Wanneer je bij mij voor een sessie komt onderzoeken we jouw beperkende ego patronen. We werken aan het doorzien en ontmantelen ervan, zodat je energie weer gaat doorstromen. We werken op zo’n manier dat je meer en meer in contact komt met wie je werkelijk bent, waarbij jouw Essentie bevrijdt wordt.

Meer over Levend Lichtwerk sessies

Copyright © Dandelion by Pexeto