Movement Medicine voor Vrouwen


Leven en creëren vanuit je Vrouw-zijn

  • Awakening the Sacred Feminine:
    maancyclus van 5 lessen op dinsdagochtend
  • Dancing with the Wisdom of the Womb:
    dagworkshops 
  • Sacred Fire of the Feminine:
    weekendworkshop 

Awakening the Sacred Feminine heeft als doel
jouw potentieel als Vrouw te bekrachtigen
en je te ondersteunen om tot wezenlijke vervulling te komen in je leven,
zodat jouw gaven het leven op aarde kunnen verrijken.

“I dreamt I was pregnant, but when I looked closer at my belly, instead of a child, it was the orb of our Mother Earth – Her oceans and mountains, Her rivers and trees. I held it with the care and nurture that I would a newborn child. I could take my hands and run them over continents and feel the rough edges of high mountain peaks, dip my fingers into rivers and feel the expanse of oceans under my palm…. Our women’s wombs are not only for birthing children but also for birthing new worlds. Yes, it is true, but it has been forgotten by most women.”

(Gaia Codex by Sara Drew, p. 65)

Als vrouw zijn wij draagsters van de levengevende kracht en behoedsters van het leven.

In deze tijd van de ‘Turning of the Tide’ duikt zowel bij mannen als bij vrouwen steeds vaker de boodschap op dat vrouwen een cruciale rol spelen in het tot een goed einde brengen van het vorige tijdperk en het  tot bloei brengen van het nieuwe tijdperk hier op Aarde.

De ‘Turning of the Tide” is de overgang die nu plaats vindt van een tijdperk waarin het Goddelijk Mannelijke principe zou leiden ( en niet heersen ) naar een tijdperk waarin het Goddelijk Vrouwelijke leidt ( niet om op haar beurt te overheersen maar om met wijsheid in samenspel met het Goddelijk Mannelijke principe te leiden )

We leven in de tijd van terugkeer van de Grote Moeder, waarin de Kosmische Baarmoeder van het Bestaan de wedergeboorte van het Goddelijk Vrouwelijke principe ( de Yin energie ) voortbrengt. We leven in een tijd waarin het Grote Ontwaken plaats vindt. Het is mijn verlangen hierin mijn plek in te nemen. Wanneer je dit leest is dit hoogstwaarschijnlijk ook jouw verlangen.

Vrouwen zijn vaten van Yin energie. Deze Yin kracht kan met name door vrouwen opnieuw belichaamd en uitgedragen worden. Niet alleen vrouwen zijn dragers van Yin energie. Ook mannen hebben een Yin pool in zich. Maar het zijn juist vrouwen die gebouwd zijn om gevuld te worden met Yin energie.
Het is met name onze baarmoeder die hierin een belangrijke rol speelt.

Het opnieuw herkennen en toelaten en herwaarderen van deze Yin energie is van belang voor het herstel van de balans tussen het Goddelijk Mannelijke principe en het Goddelijk Vrouwelijk principe, de twee krachten die ten grondslag liggen aan het leven zelf.

We leven in een tijd waarin de schade die is ontstaan door het eenzijdig benadrukken en de overheersing van de Yang energie, te ervaren is in opwarming van de aarde met klimaatverandering tot gevolg, de doorgaande uitbuiting van Moeder Aarde alsof we er zelf geen deel van uit maken, de uitbuiting, de onderdrukking en het misbruik van vrouwen, uitbarstingen van geweld en de verwaarlozing van zorg voor mens, dier en natuur in het algemeen. We leven in een gefragmenteerde wereld, waarin de Wet van wederkerigheid, van geven en ontvangen zodanig uit balans is dat het leven op Aarde zelf bedreigd wordt.

Er staat veel op het spel.

Tegelijk is er een groot Ontwaken gaande. Overal ter wereld ontstaan er initiatieven die gericht zijn op herstel door verbinding met de natuur, met ons lichaam, met ons hart, met de ander, tussen landen, tussen rassen, met onze voorouders en nakomelingen, met engelen en spirituele begeleiders, met God-Godin of het Grote Mysterie. En overal ter wereld staan vrouwen op.  Er is een golf gaande van vrouwen die de roep voelen om zich hun creatieve kracht weer toe te eigenen, om niet langer in hun gebrek aan eigenwaarde of onvermogen te blijven hangen, vrouwen ( en mannen ) die hun angst trotseren om hun innerlijke stem van wijsheid en liefde laten spreken en zich daardoor laten leiden.

En jij die dit leest bent daar één van.

Op het moment ben ik bezig met het ontwikkelen van een nieuwe serie korte en langere workshops:

Awakening the Sacred Feminine en Dancing with the Wisdom of the Womb zijn bedoeld om je te helpen jezelf en jouw creatieve gaven te eren.
Deze workshops helpen om jou je unieke en onmisbare plek in de wereld te laten vinden en innemen zodat jij een vervullend en vreugdevol leven zult leiden.

Het Her-inneren van je baarmoeder
Een belangrijk element hierin is het contact met je baarmoeder. De wijsheid en kracht van onze baarmoeders zijn lange tijd vergeten en verborgen geweest. De baarmoeder en de maancycli zijn zo’n speciaal en belangrijk onderdeel van ons Vrouw-zijn dat het gemis van contact hiermee ons verhindert om ons Vrouwelijk potentieel volledig te leven.

Contact met je baarmoeder ( en iedere vrouw heeft deze mogelijkheid omdat we allemaal beschikken over een energetische baarmoeder ), betekent ook contact met de natuur. Ons lichaam is natuur. Ons lichaam is opgebouwd uit de elementen in de natuur. Het water dat door de beken en rivieren stroomt, stroomt ook door ons lichaam. De adem die onze ziel met ons lichaam verbindt en de zuurstof die wij daaruit opnemen wordt ons geschonken door de bossen en regenwouden. Alle bouwstoffen voor ons lichaam ontvangen wij elke dag weer van Moeder Aarde door het voedsel dat we tot ons nemen.

Net zoals ons lichaam een ingeboren wijsheid heeft waardoor het groeit, in stand blijft en herstelt na fysieke arbeid of verwonding, zo ook heeft Moeder Aarde haar ingeboren wijsheid en haar vermogen tot groei, bloei en herstel. Het is juist onze baarmoeder die de verbinding met Moeder Aarde en deze krachten van de natuur zo direct maakt. Vanuit dit contact hebben we toegang tot de wijsheid van het leven zelf.

De Aarde staat onder invloed van de getijden van de maan en seizoenen van de zon. Zo ook ons lichaam.
Het is juist in de getijden en seizoenen van onze baarmoeder dat wij de directe relatie hiermee kunnen ervaren.

Het contact met je baarmoeder maakt het mogelijk een gezonde balans in je leven te brengen,
op fysiek, emotioneel, creatief en spiritueel niveau.

Het je opnieuw toe eigenen van de Yin kracht, van het Goddelijke Vrouwelijke principe en van je vrouwelijke gaven, vergroten je ontvankelijkheid en sensitiviteit, je intuïtie en je creativiteit, je levenskracht en levenslust, je toegang tot tijdloze wijsheid, je passie en de vreugde van je ziel.

Het brengt je in een bekrachtigende relatie tot jezelf en de wereld om je heen.
Daarmee kan alle rijkdom die je te brengen hebt de wereld in stromen en bijdragen aan het herstel en de nieuwe bloei van het leven op aarde.

Wil je op de hoogte gehouden worden van mogelijkheden om hier aan deel te nemen schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief.

Copyright © Dandelion by Pexeto