Sacred Fire of the Feminine


( for English version please scroll down )

Een inwijding in de kracht en schoonheid van het heilige Vuur
in iedere Vrouw

Ben jij een vrouw die volledig tot bloei wil komen ?

Wil jij voorbij schuld, schaamte en onmacht gaan en bekrachtiging vinden in jouw Vrouw-zijn?

Hou jij van dans als een manier om je met jezelf en het leven te verbinden ?

Dan is deze 2-daagse Movement Medicine dans workshop echt iets voor jou.

Wat kun je van deze workshop verwachten?

 • Bevrijding van je seksuele energie ofwel je levens-energie
 • ( Verdieping van het ) contact met je baarmoeder
 • Innerlijke toestemming om je volledige Zelf te zijn
 • Loskomen van gevoelens van schuld, schaamte en onmacht
 • Ondersteuning van jezelf door het stellen van gezonde grenzen i.p.v. jezelf, je energie en ruimte weg te geven
 • Ervaren van je Vrouwelijke Kracht
 • Zichtbaar worden en je plek innemen ( zonder jezelf te hoeven forceren )
 • Jouw waarde zien en in eigendom nemen ( door het laten gaan van ondermijnende patronen in je leven )
 • Inzicht en heling tot in de wortels van je Vrouw-zijn

In deze workshop dansen we om inzicht te krijgen en heling te ontvangen in de basis van ons Vrouw-zijn, zodat we ons kunnen openen voor het heilig Vuur dat haar dans in ons wil dansen.

Onze baarmoeder en onze dochter-moeder relatie en onze relatie met onze goddelijke vrouwelijke natuur vormen hierin belangrijke elementen die onze aandacht verdienen. Ze vormen het materiaal waar we in deze workshop mee zullen werken.

 

” Ik geloof niet in moeten maar eigenlijk zou iedere vrouw deze workshop moeten doen! ”

reactie van een deelneemster

 

 

(Mooie prijs) voor de snelle beslissers:
Omdat ik mijn workshops graag toegankelijk wil houden voor mensen met lagere inkomens geef ik diverse kortingsmogelijkheid.
Normale prijs: € 185,-

 
Ja ik geef me op voor Sacred Fire of the Feminine

 

Ik wil graag meer informatie ontvangen over Sacred Fire of the Feminine

 

“Ik voel me bevrijd! Voel me nieuw! Er zit niets meer tussen de wederzijdse stroom van liefde.

Mijn moeder is 87 en ik ben 60 jaar. Fijn dat het toch nog mogelijk is om deze stroom te voelen.

Hierdoor voelt het ook dat mijn baarmoeder “weer van mij is”. Die verbinding voelt als openheid in verbondenheid. Mijn vrouw-zijn, moeder-zijn voor mezelf, de moeder voelen, dat vult me met vreugde, waaauuuw!! Daarin met elkaar te dansen en te zijn is een lust voor hart en ziel.

De afgelopen dagen merk ik dat hierdoor vooral mijn gevoel van begrenzen aan het veranderen is.
Ik ben in staat meer en dieper in mezelf te voelen waar en wanneer dat nodig is.

Heerlijk om hier al dansend doorheen te gaan, me ermee te verbinden en me tegelijkertijd gedragen te voelen door de voorouder lijn, door de grootmoeders.

Ik voel me nog meer in verbinding met de aarde, de elementen, de Scheppingskracht, zowel mannelijk als vrouwelijk.

De bedding waar Sari voor zorgt geeft ruimte om in dit proces te gaan.
Vreugdevol, verbonden, compassievol en waar nodig begrenzend.

Zeker aan te bevelen!!!!”

Ingrid Bloemsma

English version

 

An initiation in the power and beauty of the sacred Fire in every woman.

Are you a woman who wants to flourish fully ?

Do you want to go beyond guilt, shame and powerlessness and find empowerment in your Femininity ?

Do you love dance as a way to connect with yourself and with all of life ?

Then this workshop is for you.

What can you expect from this workshop ?

  • Liberation of your sexual / life energy
  • ( Deepening of your ) connection with your womb
  • Inner allowance to be your full Self
  • Leavind behind feelings of guilt, shame and powerlessness
  • Support of yourself through setting boundaries instead of giving      yourself, your energy and your space away
  • Experiencing your Feminine power
  • Becoming visible and taking your place ( without having to force  yourself )
  • Recognizing your value and reclaiming it ( through letting go of  undermining patterns in your life )
  • Insight in and healing of your Feminine roots

In this workshop we dance to gain insight and to receive healing in our Feminine fundaments, so that we can open ourselves to the Sacred Fire that wants to dance her dance through us.

Our womb, our daughter-mother relation and our relation with our Divine Feminine Nature are important aspects in this journey that deserve our attention. These form the rich material we will dance-work with in this workshop.

Reactions from participants:

” I do not believe in ‘ musts’ but actually every women should do this workshop! “

“………. I feel liberated, I feel renewed! There is nothing left in between our mutual stream of love. …… “

” ………. As if I jumped out of the box of how it ought to be. Never before I experienced so much power, so much life energy and surrender. …… “

Saturday and Sunday
10.30 am to 5 pm

There are several discount possibilities when you book early.

When you bring a guest ( someone who has not danced with Sari before ) you both receive 10% extra reduction.

Yes I register for Sacred Fire of the Feminine

Copyright © Dandelion by Pexeto